Свържете се с нас

Заповядайте в нашия офис в гр. София, ул.“Здраве“ №15. За повече информация как да се свържете с нас вижте Контакти.

Необходими документи

Вашата медицинска документация (епикризи, лабораторни изследвания и образна диагностика). Тя трябва да бъде преведена на турски или английски език. Ако се нуждаете от съдействие за превода ние работим със заклети преводачи с медицинска насоченост и можем да Ви окажем съдействие.

Получаване на второ мнение

Ние изпращаме Вашата преведена медицинска документация по електронен път към утвърдени специалисти в областта на Вашето заболяване. Можем да се обърнем към специалисти в повече от една утвърдена многопрофилна болница за Вашето състояние, тъй като „Меди Гард“ ЕООД има контакт с най-добрите клиники по света. Получаваме второ мнение изключително бързо и така Вие можете да вземете най-доброто решение за Вашето здраве.

Потвърждение от лечебно заведение

Ако ние сме хората, на които ще се доверите за Вашето лечение. Трябва да получим потвърждение от болницата към която сте се насочили, ценова оферта и план за лечение, да запишем часове за преглед при необходимите Ви специалисти. След получаване на ценова оферта и план за лечение Вие може да преведете сумата по банков път или да платите на ръка на касата на съответното лечебно заведение.

Заминаване

„Меди Гард“ ЕООД може да Ви осигури транспорт, хотелско настаняване и придружител от наша страна. Също така трябва да имате предвид, че ще Ви бъде необходим легитимен документ за пътуване към страни в Европейския съюз – лична карта (валидна минимум 6 месеца преди дата на изтичане на валидността) и за страни извън Европейския съюз международен паспорт (валиден минимум 6 месеца преди дата на изтичане на валидността).

Проследяване

След приключване на лечението Ви в съответната държава и завръщане в България ние можем да организираме за Вас контролни прегледи, срещи и консултации при посещението на специалиста в България или съответното лечебно заведение, което сте посетили преди това. Можем да осъществяваме консултации по електронен път въз основа на Вашата нова медицинска документация от България и своевременно да Ви предоставяме мнението на проследяващия Ви чужд доктор.

В зависимост от Вашия случай ще Ви бъдат необходими различни документи за Вашето заминаване и осъществяване на процедурата.

  • Например необходимите документи за напускане на Република България са: легитимен документ за пътуване в страни в Европейския съюз – лична карта (минимум 6 месеца преди дата на валидност) и за страни извън Европейския съюз – международен паспорт (минимум 6 месеца преди дата на валидност).
  • В случай, че пътувате за бъбречна трансплантация в Република Турция трябва да знаете, че е необходимо Вашият донор да е жив Ваш родственик до 4-та съребрена линия. Това трябва да бъде доказано с документи за родственост, които се превеждат и легализират.