На 12.03.2016г. в град Пловдив, хотел „ Санкт Петербург“ се състоя презентация на книгата на Проф. Теллиоглу – „Живот на живо“. Успоредно с презентацията на книгата се състоя и научна част, в която Проф. Айхан Динчкан (същият е правил трансплантация на лице) презентира новостите в бъбречната трансплантация и Доц. Муратхан Уяр разказа за начина на след трансплантационното проследяване. На събитието бяха поканени трансплантираните пациенти на „Меди Гард“ ЕООД и тези, които чакат за трансплантация. На научната част присъстваха много от водещите нефролози в България и медицински сестри от диализни центрове.