Автор: Теодора Антонова

В този текст ще Ви обясним основните точки от законовата рамка за трансплантациите в Република Турция, какво представлява родствената връзка и какви трансплантации могат да бъдат извършени на български граждани.

Турското законодателство позволява да бъде направена трансплантация на български граждани от жив родствен донор или по сантиментални причини.В турското гражданско право има два вида родственост:
1. По кръвна линия
2. По линия на съпруг/а

Кръвната линия е тази, при която има раждане, а тази по линия на съпруг/а се приемат всички кръвни роднини от страна на съпруг/а.
За роднини се приемат всички , които имат родствена връзка до 4-та съребрена линия включително. Това са всички кръвни роднини до първи братовчед. (виж схема за родствени връзки).

Родственост
• 1-ва съребрена линия – майка, баща, дете
• 2-ра съребрена линия – брат, сестра, дядо, баба, внук, внучка
• 3-а съребрена линия – чичо, леля, вуйчо, племенник, племница
• 4-а съребрена линия – първи братовчеди (децата от 3-то коляно)

При родство от страна на съпругът/та се считат за роднини същите кръвни роднини от страна на брачния партньор, както по-горе. Тази родствена връзка се доказва чрез документи издадени от отдел „ГРАО“ в съответната община по местоживеене. Ако донорът сключен граждански брак се изисква декларация от съпруг/а, че е съгласен/а съпруга/та да стане донор.
За всички роднини, които остават извън тази връзка (4-та съребрена линия) се отива на етична комисия към Министерство на здравето на Република Турция.

И така стигнахме до Етичната комисия, която се назначава от Министерство на здравето на Република Турция. Тази комисия изразява своето становище за наличието или не на моралните и етичните пречки между донора и реципиента, за да бъде осъществена операцията. Тази комисия заседава на всеки 15 дни. Нейни членове са:
• Председател на тази комисия е заместник директорът на областния здравен комитет.
• Адвокат, който се изпраща от адвокатската колегия.
• Областен заместник директор на полицията или директорът на полицията за организирана престъпност.
• Лекар от болница, в която не се извършват трансплантации.
• Социален работник, който се изпраща от месната общинска администрация.
• Психиатър, който не работи в болницата, в която ще се извърши трансплантацията.
Тази етична комисия заседава по Вашия случай, като координатори на болницата представят Вашето досие и събеседва с донора и реципиента. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на преразглеждане. Решението на етичната комисия се съобщава по отделно на реципиента и донора.

Турското законодателство разрешава и кръстосаното донорство. Кръстосаното донорство е процедура, при която 2 двойки несъвместими по между си (донора и реципиента) си разменят органите. След извършване на изследванията на донора и реципиента в съответното лечебно заведение те биват включени в листата за чакащи за кръстосано донорство.
За повече информация относно трансплантации в Република Турция свържете се с нас.
Ние сме тук, за да Ви помогнем.


Източници:
1. Ahead of organ donation week, greater demand for kidney transplant in Turkey; HALIT YEREBAKAN; Daily Sabah – http://www.dailysabah.com/health/2016/10/31/ahead-of-organ-donation-week-greater-demand-for-kidney-transplant-in-turkey
2. Ethical aspects of living-donor kidney transplantation http://www.revistanefrologia.com/en-publicacion-nefrologia-articulo-ethical-aspects-living-donor-kidney-transplantation-X2013251410051424
3. Bioethics regulation in Turkey, Erdam Aydin, Journal of Medical Ethics
4. Internet